Trendyledelse

Vær en inspirerende

LEDER

- Slipp energien fri hos dine ansatte!

Trendy Ledelse

Når jeg snakker om trendy ledelse så snakker jeg om å lede fra hjertet. Det er faktisk det som er trendy nå. Etter 2 år med Corona og nedstenging, trenger vi mer enn noen gang å oppleve tilhørighet og bli sett. Dette gjelder ansatte, like mye som kunder. Vi trenger å komme i kontakt med et dypere perspektiv av oss selv. Det å komme på jobb og være en effektiv «maskin» har mistet sin glans. Mange ønsker å kjenne at de bidrar på et høyere og dypere nivå. Og det kan du legge mer og mer til rette for.

Jeg gleder meg til å se flere og flere slike bedrifter i Norge, og jeg bistår deg gjerne på ferden.

PS. Også lønnsomme og kommersielle bedrifter kan ledes med hjertet. 

Start med ledestjernen!

Gjør jobblivet mer meningsfylt og lettere for deg og dine ansatte. Med en klar hensikt, og dermed ledestjerne, så vil også prioriteringene komme lettere. 

Finn ledestjernen

Ledestjernen brukes for å sette retning for alle i bedriften. Det er som å sette inn GPS koordinatene for en tur dere skal gjøre sammen. Basert på koordinatene bestemmer dere strategi, dvs. hvordan dere i hovetrekk har tenkt å komme frem til GPS punktet. Dette bør være klargjørende mht prioroteringer. Med det klart, så kan avdelingene gjør sin innsats for å komme frem ihht plan.

Involver de ansatte

Når alle vet hva ledestjerenen er, så er det på tide å gå til de ansatte og spørre om tips. Kartlegg oppgaver opp mot ledestjernen. Sjekk med ansatte om hva de opplever som nyttige gjøremål, og hva som er ansett som bortkastet tid. Lytt til innspillene og følg opp, slik at de kan erfare at de har en reell påvirkning i virksomheten.

Slipp energien fri

Når retning og tillit er etablert, så kommer vi til siste fase der det gjøres mer drastiske endringer, dersom du og de ansatte er klare for det. Det kan inkludere strukturelle endringer som gjør at flest mulig ansatte i virksomheten får en nærmere kontakt med kunden/brukere, og dermed større ansvarsfølelse og engasjement.