Med bedriftsinterne kurs kan dere samtidig som dere lærer noe nytt, bruke tiden til å jobbe med relevate interne saker. 

Bedriftsinterne kurs

Her er forslag til temaer for bedriftsinterne kurs:

 • Ledertrening, med fokus på menneskene
 • Stressmestring – reduser stress på jobben
 • Hvordan dine tanker skaper din virkelighet
 • Finn dine indre styrker og ressurser
 • Bli bevisst hvordan du tar beslutninger
 • Forbedringsprosjekter

 

 • Kvalitetsledelse og ISO 9001 i et praktisk perspektiv
  • Misjon, visjon, policy og målsetting
  • Prosesskartlegging
  • Måling og overvåking
  • Forbedringer og Avvikshåndtering
  • Revisjoner
  • Ledelsens gjennomgåelse
 • Miljøledelse og ISO 14001 i et praktisk perspektiv
  • Miljøkartlegging
  • Miljøpolicy og -mål
  • Samsvarskontroll
  • Barrierer og beredskap

 

Kursene vil tilpasses dere som gruppe, og temaene dere er mest opptatt av.

Med bedre forståelse for helheten i virksomheten vil de ansatte ha mer forståelse og kunnskap som de kan bruke for å blant annet ta beslutninger, og dermed stå tryggere i rollen sin.

P.S. Et bedriftsinternt kurs med fokus på egenutvikling, stressmestring og de menneskelige relasjonene kan være en fin gave til dine ansatte.

Interessert?
Ta kontakt så avtaler vi nærmere