Trendy Ledelse operaen

Det er Trendy å lede fra hjertet.

Det er Trendy å bry seg om samfunnet og kundene.

Det er Trendy å lede virksomheten ut i fra de perspektivene.

Hva er Trendy Ledelse?

Min Drøm

Jeg ser for meg bedrifter som viser vei til et mer ærlig og omsorgsfullt samfunn. Et samfunn der kunder vil føle seg ivaretatt av ansatte i din virksomhet. Et arbeidsmiljø der de ansatte føler seg trygge, levende, og ivaretatte. Der du som leder ser at virksomheten faktisk påvirker samfunnet positivt, og du og ansatte er stolte av deres bidrag. Dette er effekten av å lede fra hjertet. 

Det virksomheter sliter med pr i dag er rutiner som er bygget inn for å maksimere kontroll og profitt, og som dermed gir et begrenset rom for kreativitet og omsorg for hverandre. Det er altså et system rundt oss som skaper en form for usynlig fengselsmur. Ved å gjøre endringer i systemet, så vil muren falle, og det blir plass til nye måter å samhandle på som gjør at du som leder kan lede fra hjertet, og ansatte kan blomstre og spre glede videre.

 

Å lede fra hjertet

«Å lede fra hjertet», har sånne begreper en plass i næringslivet? Ja, det mener jeg. Som sagt, så må det til dersom du skal følge ledelses-trenden. Når du leder fra hjertet, så ligger det nærmest en innebygget tillit til dine ansatte. Du vil dem vel, og du vil gjøre det du kan for at de lykkes i rollene sine. Du vil fungere som en foreldre som vil gjøre barnet selvgående og trygg.

Noen kaller dette «the human experience», HX. Med spesielle ord og begreper så dukker det ofte opp metoder og verktøy. For ikke å komplisere det hele, så tenker jeg at det handler om å møte folk med kjærlighet og omsorg.

 

Gleden med Trendy Ledelse

Jeg skal gi deg noen grunner til å velge å styre med trendy ledelse. Dere vil få:

 • Kunder som elsker dere
 • Mindre stress på jobben
 • Bedre flyt i arbeidet
 • God/bedre økonomi
 • Mer glede på jobben
 • Stolthet hos ansatte

 

Dere vil bli flinkere på å:

 • Skape nye produkter og tjenester
 • Tilpasse gamle produkter og tjenester
 • Ta raskere beslutninger
 • Ha momentum på aktiviteter
 • Skape sammen
 • Støtte hverandre

Er dette av interesse for deg?
Ta kontakt, så avtaler vi nærmere