Med bedriftsinterne kurs kan du hjelpe dine ansatte til lettere å se hvordan de påviker hverandre og dermed oppnå bedre arbeidsflyt.

Test kurs

dette er en test

Jeg holder kurs innen temaene:

 • Økt forståelse for hverandre
  • Tanker skaper virkelighet
 • Reduser stress på jobben
 • Dine indre ressurser
 • Der beslutninger tas
 • Kvalitetsledelse og ISO 9001 i et praktisk perspektiv
  • Misjon, visjon, policy og målsetting
  • Prosesskartlegging
  • Måling og overvåking
  • Forbedringer og Avvikshåndtering
  • Revisjoner
  • Ledelsens gjennomgåelse
 • Miljøledelse og ISO 14001 i et praktisk perspektiv
  • Miljøkartlegging
  • Samsvarskontroll
  • Barrierer og beredskap


Kursene vil tilpasses dere som gruppe, og temaene dere er mest opptatt av.

Med bedre forståelse for helheten i virksomheten vil de ansatte ha mer forståelse og kunnskap som de kan bruke for å blant annet ta beslutninger, og dermed stå tryggere i rollen sin.

PS. Et bedriftsinternt kurs med fokus på egenutvikling og de menneskelige relasjonene kan være en fin gave til dine ansatte.

Interessert?
Ta kontakt så avtaler vi nærmere